Hoe werkt het?

De woningen worden per locatie ontwikkeld middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO verenigen toekomstige bewoners zich en worden ze gezamenlijk opdrachtgever. Het is een vorm van sociale projectontwikkeling zonder tussenkomst van een commerciële partij. De eindgebruikers denken al vanaf het begin mee met het ontwerp, hierdoor ontstaat er grote betrokkenheid bij het gebouw en de buurt.

U bepaalt zelf hoe groot uw woning wordt en hoe deze eruit komt te zien. Bij CPO heeft u dus maximale keuze vrijheid maar wel voor een reguliere prijs. Doordat de wensen al vanaf het begin bekend zijn kan de architect deze wensen vertalen in een optimaal ontwerp. Door de collectieve aanpak en het uitsluiten van een ontwikkelaar houdt u meer geld over om uw droom te verwezenlijken. Onderstaand filmpje vertelt u in 2 minuten hoe Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in z'n werk gaat.

Het stappenplan

De kavels zijn nu nog eigendom van de gemeente Eindhoven. De gemeente geeft de grond uit aan de vereniging van eigenaren of collectief dat voor minstens 50% compleet is. Bij het uitgeven van de grond worden meteen de grondreserveringskosten betaald. Wenst u meer informatie over de uitgifte procedure neem dan contact met ons op via ons aanvraagformulier.

Het architectenteam, ook de architecten van Hof van Zeelst fase 1 en 2, weten hoe je met een groep kopers voor iedereen de meest ideale woning kan ontwerpen. Keuze vrijheid en een gestructureerd proces maken dat u binnen 2 jaar kunt wonen in uw nieuwe woning!

1Initiatief
Gedurende deze periode zal er gezocht worden naar geïnteresseerden voor de verschillende locaties. Tijdens informatiebijeenkomsten kunt u meer te weten komen over het plan, hier vertellen de initiatiefnemers hoe het proces verloopt en welke mogelijkheden er zijn. Er kan ingeschreven worden per locatie. Het is enkel toegestaan om je voor één van de locaties in te schrijven. Inschrijven kan via deze website via de pagina inschrijven of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Per locatie is een minimum aantal inschrijvers benodigd om van start te gaan.

2Opstarten
Zodra er voldoende inschrijvingen zijn zullen de ontwikkelingen worden gestart. Dit begint met een onderzoek naar de mogelijkheden op de locatie en een inventarisatie van de wensen van alle kopers. Met deze informatie zal er een opzet gemaakt worden van het stedenbouwkundig plan en verkaveling van de locatie. Nadat de verkaveling is vastgesteld, kan iedereen een plek krijgen binnen het kavel. Dit gebeurt volgens een eerlijke procedure, meer daarover kunt u vinden in de algemene voorwaarden voor de inschrijving. Zodra voor iedereen een plek is gevonden zullen de ontwerpwerkzaamheden starten.

3Ontwerpen
Zodra iedereen een plek heeft gekregen binnen de locatie kan er gestart worden met het ontwerp. Het ontwerp zal worden gemaakt door samenwerkende architecten Bureau A + Gunneweg & Burg. Zij hebben ruime ervaring in het CPO proces. Door goede communicatie en een helder ontwerpproces zijn zij in staat een project te realiseren dat past bij uw wensen. Met heldere ontwerpsessies en bijeenkomsten blijven de opdrachtgevers betrokken en kunnen snel besluiten genomen worden. Samen met uw toekomstige buren wordt gezocht naar een architectuur en woningtype dat bij uw wensen past.

Nadat het collectieve ontwerp bekend is, zal de aandacht gericht worden op de individuele wensen van de kopers. In een aantal ontwerpsessies zal één op één met u de indeling en afwerking van uw woning worden bepaald. Alle aspecten komen hier aan bod en zullen stapsgewijs in verschillende gesprekken leiden tot een woning afgestemd op uw wensen.

4Bouwen
Het ontwerp is klaar nu kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De gemeente zal binnen 2 maanden een vergunning afgeven. Deze tijd wordt gebruikt om een aannemer te zoeken en het werk aan te besteden. Zodra de aannemer bekend is en de contracten gesloten zijn, kan er begonnen worden met de bouw. Tijdens de bouw zullen de architecten optreden als directie en zien er op toe dat de aannemer bouwt volgens de voorschriften en wensen van de kopers.

Dit proces resulteert in woningbouw die aansluit bij de stijl en smaak van de opdrachtgevers en optimaal ruimte biedt aan individuele wensen van de verschillende bewoners.