De Locatie

Het plan Landhof ligt in het uitbreidingsplan Meerhoven in de gemeente Eindhoven en ligt direct bij de Hovenring. Landhof wordt gezien als de toegangspoort naar de woonwijk, vandaar dat veel groen rondom de locatie het uitgangspunt is. Op de locatie worden grote bomen geplant wat de indruk moet geven alsof u over een oprijlaan naar uw huis rijdt. Rondom de verschillende deellocaties komen groenzones te liggen met een grote verscheidenheid aan bomen en groen.

Na het succesvolle verloop van fase 1 en 2 van Hof van Zeelst en wegens grote belangstelling volgen er nu nieuwe ontwikkelingen in Landhof. Dit keer met ruimte voor meer verschillende soorten woningen. Zo worden er naast patiowoningen nu ook twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

De locatie ligt in het midden van Landhof, de locatie van bijna 40 meter bij 116 meter biedt ruimte voor 13 woningen. Het wordt omsloten door de ringweg en de bomenlaan van Landhof. Aan de noord-oostzijde van de locatie komt een brede groenstrook met een breed voetpad te liggen.
Om de woningen op het hele kavel bereikbaar te maken wordt het kavel in twee├źn gedeeld door een middenstraat. De patiowoningen komen aan de heerbaanzijde te liggen op het kavel de twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen verdeeld over de rest van het kavel. Parkeren wordt opgelost op eigen terrein, elke woning beschik over de ruimte om hier twee auto's te parkeren. De mogelijkheid bestaat dit uit te breiden naar een carport of een garage.

Onderstaand word een overzicht gegeven van de definitieve verkaveling zoals vastgesteld door de vereniging. De aangegeven bebouwingsvlakken zijn indicatief.
Op dit moment zijn geen woningen meer beschikbaar. Heeft u interesse dan kunt u zicht nog wel aanmelden voor plaatsing op de reservelijst, neem dan contact met ons op.